To content (skip navigation)

Procedury COVID

Procedura funkcjonowania Szkoły Muzycznej YAMAHA Pruszcz Gdański w roku szkolnym 2020/2021 zgodna z wytycznymi MEN,MZ,GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek

 

Poczekalnia i części wspólne

1. Z uwagi na reżim sanitarny, wyłączamy poczekalnię dla opiekunów oczekujących na dzieci podczas zajęć. Rodzice odprowadzają dzieci do drzwi głównych szkoły. Wyjątkiem są rodzice, którzy uczestniczą wspólnie w zajęciach.

2. Do szkoły mogą uczęszczać Uczniowie bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

4. W częściach wspólnych, tj. w korytarzu, toalecie, nosimy maseczkę lub przyłbicę przysłaniającą usta i nos.

5. Przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.

6. Zachowujemy bezpieczny odstęp.

7. Po zajęciach, w poczekalni- klamki, poręcze, włączniki światła, wieszaki na ubrania będą dezynfekowane.

Sale lekcyjne i lekcje

1. Uczniowie i rodzice mogą zdjąć osłonę ust i nosa dopiero po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej.

2. W salach zachowujemy bezpieczny odstęp.

3. W miarę możliwości, uczniowie gitary proszeni są o przynoszenie własnych instrumentów na zajęcia.

4. Na zajęcia przynosimy własne przybory szkolne: ołówki, długopisy, gumki, kredki itp.

5. Prosimy o przynoszenie własnych podręczników. W przypadku braku materiałów, nauczyciel nie będzie mógł udostępnić swojej książki.

6. Nauczyciel może nie wpuścić ucznia na zajęcia, jeśli zauważy oznaki choroby u dziecka lub opiekuna.

7. Po każdych zajęciach sale będą wietrzone, instrumenty i wszelkie przedmioty w sali dezynfekowane, dlatego prosimy nie wchodzić do sali lekcyjnej bez zaproszenia nauczyciela prowadzącego.

8. W miarę możliwości, na zajęciach ograniczymy aktywności, sprzyjające bliskiemu kontaktowi między uczestnikami zajęć.

9. Prosimy o nieprzynoszenie na zajęcia niepotrzebnych przedmiotów, zabawek, pluszaków.

Bardzo prosimy o stosowanie się do poleceń nauczyciela. Przypominamy, że mają Państwo obowiązek poinformowania placówki, jeśli Państwo lub Państwa najbliżsi przebywają na kwarantannie lub mieli kontakt z osobą zarażoną.

Mamy nadzieję, że wspólna odpowiedzialność i przestrzeganie obowiązujących zasad, w obecnej sytuacji epidemiologicznej, pozwoli na normalne funkcjonowanie naszej szkoły w roku szkolnym 2020/2021.